ERÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Erciyes Sanat

Yayın politikası

Odak ve kapsam

Editörler Kurulu bulunan Erciyes Sanat Dergisi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yılda iki kez yayınlanan, Plastik Sanatlar, Tasarım, Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında yapılmış çalışmaların yayımlandığı, hakemli bir e-dergidir. (e-ISSN: 2148-533X)

Erciyes Sanat Dergisi belirtilen alanlar ile ilgili özgün makale, derleme, Kitap - kaynak tanıtımı, Sanatçı-Eser / Sergi-Konser eleştirisi şeklinde hazırlanan makale türünde güncel çalışmaları kapsar. Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.

 

Bölüm politikaları

ÖZGÜN MAKALELER

Dergi kapsamında belirtilen alanlarda özgün araştırmaları tanıtan ve sonuçlarını sunan dergi kurallarına göre düzenlenerek yazılmış makale.

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

DERLEME

Dergi alanları ile ilgili bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel, sanatsal çalışmaların kapsamlı derlemesi.

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

KİTAP - KAYNAK TANITIMI

Plastik Sanatlar, Tasarım, Müzik ve Sahne Sanatları alanlarında yayımlanmış kitap ve/veya yararlı kaynakları tanıtmaya yönelik dergi kurallarına göre yazılmış yazı.

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

SANATÇI - ESER / SERGİ - KONSER ELEŞTİRİ

Plastik Sanatlar, Tasarım, Müzik ve Sahne Sanatları alanları ile ilgili düzenlenmiş sergi, konser, etkinlik ve/veya sanatçı ve sanat eseri hakkında eleştiri ve düzeltme yazıları.

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

ÇALIŞTAY - SEMPOZYUM NOTLARI

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

ÇEVİRİ

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Makale gönderimi ve Yayın Kurulu Üyelerinin değerlendirmeleri elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Dergiye gönderilen yazıların başka herhangi bir dergide yayınlanmamış, yayına kabul edilmemiş olması ya da yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmaması gerekir.

Bu kural bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanan bildiriler için geçerli değildir. Ancak, bu gibi durumlarda bildirinin sunulduğu toplantının adı, tarihi ve yeri bildirilmelidir.

Eğer makalede daha önce yayınlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır.

DEĞERLENDİRME

Gönderilen yazılar, editör tarafından bölüm editörlerine iletilir, bölüm editörlerinin, yazının özgün değeri ve derginin yayın ilkelerine göre değerlendirmesi sonucu Yayın Kuruluna gönderilir. İlk değerlendirmeleri sonucu kabul edilen yazılar yayın kuruluna ulaştıktan sonra yazım kurallarına uygunluğu yönünden değerlendirilir. Yazının gerek teknik özellikleri, gerekse genel kapsamı açısından derginin genel yayın ilkelerine uygun bulunmaması durumunda yazı reddedilir ya da gerekirse, hakem denetimi öncesi yazar(lar)ın yazıyı yazım kurallarına uygun biçimde yeniden göndermeleri istenebilir.

Yeniden gönderilen yazılar benzer bir teknik incelemenin ardından yazım kurallarına uygun ise hakem denetimi sürecine alınır. Yazı, yayın kurulunun belirlediği ve yazının başlık sayfasını görmeyen üç (3) hakeme gönderilerek bilimsel içerik ve yazım kuralları açısından değerlendirilir ve iki (2) hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yayımlanır. Daha sonra, hakem raporları dikkate alınarak ve gerekirse yazar(lar)la tekrar iletişim kurularak yayın kurulunca son düzeltme yapılır. Yayın kurulu yazıyı yayınlamaya, düzeltilmesi için geri göndermeye, düzelterek yayınlamaya ya da yayınlamamaya yetkilidir. Bu değerlendirme süreci dergiye gönderilen yazı türlerinin tümünü kapsar.

Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurumlar tarafından yapıldığı dip not olarak bildirilmelidir. Dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret/karşılık ödenmez. Yayın kurulu, yazar(lar)ın, dergiye gönderdikleri yazıları değerlendirme süreci tamamlanmadan başka bir dergiye göndermeyeceklerini taahhüt ettiklerini kabul eder.

NOT:

Düzeltme istendiği takdirde yazarlar, gözden geçirilmiş makaleyi iki (2) hafta içerisinde yeniden dergiye gönderirler. Gerektiği takdirde bu süre editörün kararıyla uzatılabilir. Hakemler tarafından yapılması istenen düzeltmelerin niteliğine bağlı olarak düzeltilerek tekrar dergiye gönderilen makale on beş (15) gün içerisinde hakemler tarafından değerlendirilir veya editör tarafından hakemlere gönderilmeksizin değerlendirme tamamlanır.

Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

Yazarlar, yazılarını yayınlanmak üzere Erciyes Sanat Degisine göndermekle, telif haklarını ERÜ. Güzel Sanatlar Enstitüsüne devretmiş sayılırlar.

Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz.

Dergide yayınlanan yazıların bilimsel, içerik, dil ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

Yayın sıklığı

Makaleler, kendi içindekiler tablosu olan bir sayıda toplanarak, toplu olarak yayınlanır. Dergimiz yılda iki kez yayınlanır.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini arttırarak yararlı sonuçlar doğuracak, yeni araştırmaların ve çalışmalarn yapılmasında kaynak oluşturacaktır.

 

e-ISSN

2148-533X-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr