MÛSİKÃŽDE BATILILAŞMA TARTIŞMALARINDA HAKKI SÜHA GEZGİN VE MÛSİKÃŽ YAZILARI

Fazlı ARSLAN
2.182 901

Öz


Hem Osmanlı son dönemini hem Cumhuriyet'i görmüş aydınlardan biri de bu yazının konusu olan Hakkı Süha'dır. Osmanlı son dönemi batılılaşma akımı içinde doğup büyüyen ve daha sonra Cumhuriyet dönemi kültür politikalarında söz sahibi olmuş isimlerdendir. Aslında önemli bir edebiyatçı olan Hakkı Süha, alaturka-alafranga musiki tartışmalarında da yer almıştır. Musikinin ilmî yönüne çok girmese de bir kültür insanı olarak alafrangacılarla mücadele etmiş, onlara karşı polemik yazıları kaleme almıştır. Ancak dönemin birçok aydını gibi o da Türk mûsikîsinin yenileşmesi gerektiğini ifade ederken, ne istediğini tam olarak netleştirmemiştir. Bu yazı ile Hakkı Süha'nın tespit edebildiğimiz yazıları tanıtılacak ve kısa özetlerle fikirleri ortaya konacaktır. Çalışma belgesel kaynaklara dayalı tarihsel bir monografi niteliğindedir.

 

Anahtar Kelimeler: Hakkı Süha, musiki, batılılaşma

Abstract

The subject of this article is Hakkı Süha. This name is one of those who was born at the last period of Ottoman's westernization and had a big role during the Republican period in cultural policy. In fact, an important literary writer, he has been involved in discussions of Turkish and European styles of music. He didn't touch the scientific aspects of music but, being a cultured one, he made the polemical writings against those who defend the Europian music. However, as many other intellectuals of that era, he understood that Turkish music needed innovations, but couldn't express this idea clearly. In this article we will determine the Hakkı Suha's writings and set his ideas in short summaries.

Keywords: Hakkı Süha, music, westernisation


Tam metin:

SF: 1 - 19 / PDF


-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr