ARTS& CRAFTS (Sanat &El Sanatları) HAREKETİ ve ÇAĞDAŞ TÜRK SERAMİK SANATI BAŞYAZARLARI

Emet Egemen ASLAN
3.509 3.523

Öz


Avrupa'yı kasıp kavuran Arts & Crafts Hareketi, ilk olarak 19.yy'ın sonlarında İngiltere'de ortaya çıkmış ve tüm Avrupa'yı etkisi altına almıştır; Sanayi Devrimi'nin seri üretilmiş niteliksiz tasarım ürünlerine ve yozlaşmış estetik anlayışına karşı bir başkaldırı olarak, geleneksel el sanatlarına ve estetik değerlerine geri dönüş ya da yöneliş şeklinde tanımlanan bir harekete dönüşmüştür. Kısa zamanda yaygınlaşıp gelişen bu hareket, yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin endüstri ve sanat alanındaki yapılanma süreci içinde de kendini göstermiştir. Özellikle seramik alanında, Eğitim-Sanayi ve Sanat üçlemesinde pek çok anlayışın değişmesine, gelişmesine neden olmuştur. Türkiye'de Seramik eğitimi, sanatı ve endüstrisi, yurt dışında eğitim görüp yurda geri dönen İsmail Hakkı Oygar, Vedat Ar ve Hakkı İzzet'in Cumhuriyetin ilk yıllarında yaptıkları çalışmalarla başlamış ve gelişmiştir. Başka bir değişle Arts & Crafts Hareketi'nin Türkiye'de ses bulması sonucunda Çağdaş Türk Seramik Sanatı, bu isimler tarafından yazılmaya başlanmış ve seramik sanatının Cumhuriyet döneminden günümüze tarihçesini oluşturmuşlardır.

 

Anahtar Kelimeler: Seramik, Eğitim, Sanayi, Sanat, Zanaat

Abstract

The Arts & Crafts Movement, which became very popular in Europe, was originated in Britain in the late 19th Century. It is defined as a revolt against the mass-produced bad design products of the Industrial Revolution and the corrupt sense of aesthetics emerged in this era, and a return to traditional handicrafts and sense of aesthetics. This movement, which rapidly spread and developed, revealed itself, too, in the formation process of the Turkish Republic in the fields of industry and art. It paved the way for the change of many views in the triangle of education-industry and art especially in the field of ceramics. The art, industry and education of ceramics in Turkey started and advanced with the endeavors of İsmail Hakkı Oygar, Vedat Ar and Hakkı İzzet in the early years of the Republic. In other words, The Contemporary Turkish Ceramics started to be written by these names after the Arts & Crafts Movement gained prominence in Turkey. They are formed of ceramic art history since the era of the Republic.

 

Keywords: Ceramic, Education, Industry, Art, Craft


Tam metin:

Sf: 08 - 18 / PDF


-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr