GEÇ RÖNESANS DÖNEMİNDE , TİNTORETTO'NUN 'SUSANNA VE İHTİYARLAR' ESERİNİN SANAT ELEŞTİRİSİ

Merve YILDIRIM
2.901 1.358

Öz


Özet

Rönesans döneminde çalışılan dini resimlerin kadın imgesine bakışını irdelediğimizde ve sanat  tarihindeki beden, çıplaklık  ve  kadın imgeleri hakkında bazı genellemeler yaptığımızda, Orta Çağda dünyevi  nimetlerden  uzaklaşma, saflık  veya  şehvet  ve  cehennem işkencelerini temsil etmekte kullanılan çıplaklık, Rönesans'ta  insan bedeninin  mükemmeliyetini geometrik oranlarla göstermekte kullanılmıştır. Batı sanat tarihine genel olarak bakıldığında, erkek bedeninin fiziksel gücünü yücelten etkin bir biçimde veya tinsel bütünlüğünü vurgulayan pasif İsa ve aziz figürü gibi acı içinde vücut bulduğu görülebilir. Oysa kadın bedeni şehvet ve günah içinde etkin gösterilmesinin dışında sadece edilgen olarak, kendi içine kapalı izleyicisini fark etmeyen bir narsizm içinde temsili dile gelmiştir. Kültürün karşısındaki kadın bedenin anneliği veya erkek tarafından kurtarılan kurbanı simgelediğini görürüz. O halde bir sanat yapıtıyla kurulan deneyim hem özneldir hem nesneldir. Bir sanat yapıtında bilimsel keskinlik  ve tek doğru yoktur. Sanatta yeni bakış açıları yeniden değerlendirmelere yol açar. Geç Rönesans döneminin ve Venedik Okulu'nun en önemli ressamlarından biri olan Tintoretto'nun (1518-1594) döneminin başyapıtlarından biri sayılan “Susanna ve İhtiyarlar”  eserinde ki , tüm  olay ve olgular  keskin bir doğa gözlemciliği ile resmedilmiştir. Güçlü yorumu , zekice ilişkilendirilmiş kurgusu   ve tekniği ile yapıt  günümüzde de ihtişamını sürdürmektedir. Bu çalışmada Tintoretto'nun eserinin sanat  eleştirisi yapılırken  kadın imgesinin sorunsalına da değinilecektir.

Anahtar kelimeler: Tintoretto, Susanna ve İhtiyarlar, İmge, Sanat Eseri

Abstract

We examine religional paints which includes women image in renaissance period and we make some generalization about woman image, bareless, body, renaissance uses human body perfection with geometrical rates apart from bareless which is used to hell tortures, lust, pure and far away world in medieval period. As can be seen in generally to west art history, passive Jesus and Saint who are emphasized men superiority and moral integrity, they may be found in torture. Whereas, except for affect of sin and lust in woman body, it is referred that it is not realize her audience and feelings İbn narcism. woman body symbolizes motherhood and victim who is saved by men in culture. So experience, which is set up with art, is both objective and subjective. In work of art, scientific sharpness and one true way are not found. New aspects are  caused new evaluation in an art. Tintoretto, (1518-1594)  who is one of the most successful painter in  Post  Renaissance period and in Venice school. His masterpiece “ Susannna and the Elders” shows that  natural observation  in happen, powerfull interpretation, fiction wich is related to wisdomly and techique. İt caused its power in today and it is stil masterpiece.İn this work when we criticize Tintoretto work, we will consider woman image problem.

Keywords: Tintoretto, Susanna and the Elders, Image, Art Work


Tam metin:

Sf: 59 - 69 / PDF


-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr