SERAMİK YÜZEYLERDE TUZ VE SODA SIRILARININ FARKLILIKLARI VE BENZERLİKLERİ

Kaan CANDURAN
3.120 937

Öz


Seramik bünyelere örtücü, dayanıklı, hijyenik ve estetik özellikler kazandırmak amacıyla üretilen sırlar, endüstride ve sanatta yüzyıllardır kullanılmakta, incelenmekte ve geliştirilmektedir. Tarihsel süreç içerisinde, seramik sanatında farklı ve özgün renge, dokuya, parlaklığa sahip sırlar aranmış ve bu arayışlar bu alanda birçok yeniliğin yaşanmasına sebep olmuştur. Seramik yüzeylere kattığı sanatsal efektler ile bu çalışmaya konu olan tuz ve soda sırları da, seramik sanatı tarihinde önemli yere sahip; pişirimi, tekniği ve sonuçlarıyla araştırılmakta olan sırlardır. Bu çalışmada, tuz ve soda pişirimi sırları, tarihçesi, fırın özellikleri ve bu pişirim tekniklerini uygulayan sanatçılardan örnekler aktarılmıştır, iki pişirim tüm yönleriyle kıyaslanarak aralarındaki farklar ve benzerlikler ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Sır, Tuz Pişirimi, Soda Pişirimi

 

Abstract

 

Glazes are produced in order to give durable, hygienic and aesthetic features to ceramics bodyand used in the industry and in art for centuries, are being researched and developed.Historically, in the ceramic art, different and original color texture, gloss glazes have been researced and this search took place in this area has led to many innovations.Ceramic surfaces which adds artistic effects with salt and soda glazes that are subject to this study.It has an important place in the history of ceramic art; firing, techniques and glazes are being investigated with the results.In this study, salt and soda glazes, history, and this firing furnace features examples of the artists who apply the techniques are described.Comparison of two firing on all aspects of their differences and similarities were revealed.

 

Keywords: Glaze, Salt Firing, Soda Firing.

Tam metin:

Sf: 31 - 42 / PDF


-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr