FİGÜRATİF SERAMİK HEYKELLERDE TUZ PİŞİRİMİ ETKİLERİ

Kaan CANDURAN
2.443 867

Öz


Dünya sanat tarihinde binlerce yıllık geçmişe sahip olan figüratif heykeller, seramiğin sanat malzemesi olarak kullanılmaya başlaması ile figüratif seramik heykel alanında da uygulanmaya başlamıştır. İnsan, çevresini betimlemeye başlayarak farklı malzemeleri şekillendirmiş, bazen süs bazen de dini amaçla figüratif heykeller yapmıştır. Figürün sanat objesi olarak kullanımı, sanat tarihi boyunca farklı üsluplarda ve farklı malzemeler ile karşımıza çıkmaktadır. Seramiğin fonksiyonellikten uzak, salt sanat malzemesi olarak kullanılmaya başlanması ile sanatçı farklı renk, doku ve teknik özellikleri olan bir malzeme ile tanışmıştır. Geleneksel seramik pişirim tekniklerinden biri olan tuz pişirimi, diğer pişirim tekniklerinden farklı renk ve doku özelliklerine sahip olduğu için birçok seramik sanatçısı tarafından tercih edilen bir yöntem olmuştur ve figüratif seramik heykellerde sıkça uygulanmıştır. Bu pişirim, seramik sanatçıları tarafından aktarılmak istenilen ifade doğrultusunda sıkça kullanılmış, geleneksel özelliklerinin kullanımı yanında renklendirici oksitler ile ve astarlarla geliştirilmiştir.

 

Anahtar kelimeler: Figüratif, Seramik, Heykel, Tuz Pişirimi

 

 

Abstract

Figurative sculptures that had thousands of years past in the world art history began to be implemented in figurative sculpture field when ceramic began to be used as an art material.  Since human started to describe his/her environment, he/she has done figurative sculptures sometimes for an ornament, sometimes for a religious purpose by shaping of different materials. Using a figure as an art object fronts us with different styles and different materials during art history. Artist met a material that had different color, tissue and technical features from the beginning of using ceramic as an art material that was far away functionality. Salt firing becomes a firing type choosen by a lot of ceramic artists and it is often implemented in figurative ceramic sculptures, because it is one of the traditional ceramic firing technics that has more different color, tissue and technical features that the other ceramic firing technics.  This firing is often used for the notification wanted to be given by ceramic artists and it is developped with colorant oxides and slips as well as its traditional features.

 

Keywords: Figurative, Ceramic, Sculpture, Salt Firing


Tam metin:

Sf: 19 - 26 / PDF


-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr