SANATIN ANLAMI HAKKINDA NOTLAR

Hakan PEHLİVAN
2.576 816

Öz


Özet

Sanat, insanlığı ve içinde yaşadığı doğayı bütün yönleriyle görsel bir hikayeye dönüştürerek anlatır. Bir eseri anlama, yeni fikirleri, farklı bakış açılarını ve  farklı kültürlerin  değer ve geleneklerini de anlama anlamına gelir. Aklımızı ve gözlerimizi harekete geçirerek: daha dikkatle bakma ihtiyacı duyar ve daha yaratıcı düşünmenin serüvenine eser ile dahil ediliriz. Ancak izleyiciler için sanat eserini anlamak zor bir süreç anlamlına gelebiliyor.Bu yazı, izleyicinin sosyal statüsü, psikolojik nedenler gibi çeşitli açılardan sanata bir bakış açısı oluşturmasını amaçlar.Kültürler ve çağlar ötesinde sanat ne anlama geldiği, Sanat kurumlarının, izleyiciyle eser arasındaki rollerini tartışır.

 

Anahtar Kelimeler: Sanat, anlama

 

Abstract

Art, in all aspects of humanity and nature by transforming image tells a story. Understanding a work means understandingnew ideas, different perspectives and values ​​of different cultures and traditions. By activating our minds and eyes: we need to look more carefully and more creative thinking would be included with the experiencing the works. But for viewers to understand a work of art can come to a difficult process. This text intends to create a perspective to lok at art according to viewer's social status, psychological as well as various aspects. Discusses the roles of work with the audience and what meant art and its institutions, beyond cultures and ages.

 

Keywords: Art, understanding


Tam metin:

Sf: 40 - 47 / PDF


-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr