Cenan Akın'ın Varyasyon Silsilesi

Özlem DOĞAN, Doç. Afak JAFAROVA
2.225 1.914

Öz


Bu araştırma, varyasyon formunun tanımının, genel özelliklerinin, tarihsel gelişiminin incelenmesine ve Cenan Akın'ın varyasyon formundaki eserinin analiz edilerek formun nazari ve icra özelliklerinin tespit edilmesine yöneliktir.


Anahtar kelimeler


Piyano, Cenan Akın, Varyasyon Formu

Tam metin:

PDF DOC

Referanslar


CANGAL, N. (2004). Müzik Formları. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

HODEİR, A.(2007). Müzikte Türler ve Biçimler. İstanbul: Ayhan Matbaası.

İLYASOĞLU, E. (2003). Zaman İçinde Müzik. İstanbul: Şefik Matbaası.

MACPHERSON, S. (1915). Form in Music. Londra: Joseph Williams Limited.

MAZEL, L. (1979). Müzik Eserlerinin Kuruluşu. Moskova: Muzika Yayınevi.

SAY, A. (1992). Müzik Ansiklopedisi. Cilt 1, Ankara: Odak Ofset, s. 29-30.

SAY, A. (2000). Müzik Tarihi. Ankara: Sözkesen Matbaası.

THOMPSON, O. (1975). The International Cyclopedia of Music and Musicians. (10. Baskı). Londra: J.M. Dent ve Sons Limited, s. 2345-2347.

ÜLKÜ, M. (1987). Çeşitleme Biçimi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Mimar Sinan

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. YURGA, C. (2005). Dünya Coğrafyasında Uluslararası Sanat Müziği Türleri.

Ankara: Pegema Yayıncılık, Öncü Basımevi.
-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr