tüketim toplumunun dinamiklerine bir bakış

ahmet kürşad albayrak, murat duyku
2.506 2.132

Öz


Özet

 

Tüketim toplumu, içinde birçok dinamik barındırmaktadır. Bu dinamikler içinde günümüzde büyük çaptaki alışveriş merkezleri, sanat ve medya ön plana çıkmaktadır. Yaşadığımız çağda bizler muhtemelen hemen farkına varamadığımız bir tüketim yoğunluğunun içerisine dahiliz gibi görünüyor. Fakat zaman hızla akıp gidiyor ve insanoğlu bu dinamiklere ayak uydurmakta zorlanıyor. Bu yazı tüketimin, farklı yönleriyle hayatta nasıl bir seyir izlediğini bulma gayretindedir. Bununla birlikte sadece sanat ve tüketim arasında bağlantı kurmaya çalışmaz, sorulara cevaplar da aranır.

 

Anahtar Kelimeler: Alışveriş Merkezleri, Sanat, Tüketim

Abstract

Consumption society includes lots of dynamics. Nowadays, shopping centers, art and media play a significant role in these dynamics. In the age we live it seems likely that we are inside of an intense consumption that we can not perceive. But the time is running fast and human being is hardly keep up with this dynamics. This text intends to find out different directions of how consumption is going in life. Beside this, it is not only trying make a connection between art and consumption, but also seeks for answers to questions.

 

 

Keywords: Shopping center, Art, Consumption


Anahtar kelimeler


Alışveriş Merkezleri, Sanat, Tüketim

Tam metin:

PDF DOC

Referanslar


AKAY, A. (1996). Kıvrımlar, Bağlam Yayınları, İstanbul.

AKMAN, K. (Kasım:2003). “Amerikan Tüketici Rüya’sı ve Sanatı”, Genç Sanat, Sayı- No:111, Promat Basım Yayın, İstanbul. Sayfa:15–17.

ARTUN, A. (2010). Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi, Estetik Modernizmin Tasfiyesi,
-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr