BÜYÜK TÜRK DAHİSİ EMİR HÜSREV VE MÜZİK ALANINDAKİ BAŞARILAR

Fazlı ARSLAN, Ayna İSABABAYEVA
3.170 1.679

Öz


Ülkemizde Emir Hüsrev'in musiki yönü mûsikî tarihi araştırmacıları tarafından pek bilinmez. O daha ziyade şair ve mutasavvıf olarak bilinir. Oysa Doğu'nun diğer büyük mûsikî bilginleri kadar kıymetlidir. Emir Hüsrev, sadece mûsikî pratiğini değil nazariyesini de çok iyi biliyor. Doğduğu yer Delhi'dir. Ataları Türkistanlıdır. Oradan Delhi'ye büyük bir kültür göçüyle gelmişlerdir. Farabî, İbn Sina, Urmevî gibi mûsikî teorisyenlerinin fikirlerinin bölgeye nakledilmesi sayesinde Türk, İran, Hint ve hatta Arap dünyası mûsikî literatürü ve kültürünün harmanlandığı bir yerde yaşamıştır ve Emir Hüsrev bu harmanlama işinin aktörleri arasındadır. Bu harmanda ortaya çıkardığı, Türk, İran, Hint ortak mûsikî teorisi ve makam dizileri dikkat çekmektedir. Yazdıklarından anlaşıldığı kadarıyla Emir Hüsrev, mûsikî felsefesinde, makamlar ve enstrümanlar konusunda öncekilere kıyasla orijinal şeyler söylüyor. Mûsikî alanında yaptığı bu yeniliklerin mûsikî adamlarının dikkatine sunulmasının önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu tercümeyle okurlara sunulan metin Emir Hüsrev'in müzik alanında yaptıklarını özetliyor.


Tam metin:

PDF DOC


-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr