SİNEMA VE FOTOĞRAF: DURAĞAN FİLM KARELERİNİN ESTETİĞİ

Serdar Pehlivan
2.656 1.451

Öz


Hem tarihi hem de güncel canlandırma resim ve heykelleri olan canlı resimler (viviant tableau), müzik videosu, reklam ya da film olsun, gündelik görüntü dünyasında önemli bir yer almıştır. Bunlar, teatral ve resimsel, performans ve sessizlik, tarih ve canlı varlık arasında kendi varlığı olan sanat biçimidir. Canlı Resimler klasik eserleri çağdaşları için yansıtır ve yorumlar. Geleneksel imgeyi dönüştürerek ve bu yolla canlandırarak, 20. Yüzyıla ait bir sosyal ve sanatsal eleştiri yöntemi haline gelmişlerdir. Film, fotoğrafçılık ve bilgisayar gibi yeni teknolojik medya, görsel sanatlarda durağanlık ve hareket arasındaki olası ilişkileri algılama biçimimizi değiştirmiştir.


Anahtar kelimeler


Photography, Tableaux Vivants , Film Still, Narrative, Melancholia

Tam metin:

PDF DOC

Referanslar


BARTH ES, R. (2000). Camera Lucida: Fotograf Üzerine Düşünceler (çev. Reha Akçakaya),

İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları BRIGHT, S. (2011). Art Photography Now, London: Thames&Hudson

FRIED, M. (1980). Absorption and Theatricality: Painting and Beholder in the Age of

Diderot. London : University of Chicago Press GUNNING, T. (2011). “The Play between Still and Moving Images: Ninete- enth-Century

“Philosophical Toys” and Their Discourse”, Between Stillness and Motion: Film, Photography, Algorithms. Amsterdam University Press, 27-43

ROSSAAK, E. (2011). Between Stillness and Motion: Film, Photography, Algorith- ms.

Amsterdam University Press STEVEN, J. (2010). “The History and Aesthetics of the Classical Film Still”, His- tory of Photography, 34:4, 373-386 http://www.melancholiathemovie.com/#_directorsstatement (Erişim Tarihi: 02012)
-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr