ÇAĞDAŞ GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDE KAVRAMSAL DÜŞÜNCEYİ VE YARATICI ALGIYI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK PROJELER

Elif Varol ERGEN
2.507 1.863

Öz


Grafik tasarımın çok yönlü eğitimi imge ve kavram unsurlarının görselliğe dönüşmesini ve özgün üretimi esas alır. Hızla değişen teknoloji dinamikleri, tasarım ve sanat eğitiminin içeriğini  etkilemiş ve çağdaş tasarım eğitimi günümüzde değişimlere uğramış olsa da temel tasarım prensiplerinin fazla değişmediği gözlemlenmektedir.  Eğitim aşamasındaki adaylar için tasarım problemlerine bilindik öğrenme biçimleri ile yeni çözümler getirilebileceği düşünülmektedir. Çağdaş grafik tasarım eğitiminde kavramlar ve algının yaratıcı bir süreçle çeşitlenmesi bu çalışmanın konusunu oluşturur ve yazıda geçen ‘Kavram, Algı ve İmge’ projesi temel grafik eğitimi dersleri için önerilebilir.


Anahtar kelimeler


Grafik, Tasarım, Eğitim, Kavram, İmge

Tam metin:

PDF DOC

Referanslar


CÜCELOĞLU, D. (1992). İnsan Ve Davranışı, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul.

KARAMUSTAFA, S. (2003). Unpublished Phd. Thesis, Turkish Graphic Design Edu- cation In The Age of New Communication Technologies, Mimar Sinan Güzel Sanatlar

Üniversitesi, İstanbul. PILICI, A.(2008). Unpublished Phd. Thesis. From Symbol to Icon in Historical Con- tex: Logo, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.

UÇAR, T. F. (2004). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap Kitabevi, İstanbul.

ÜNVER, E. (2002). Sanat Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara.

CODUR, M. B. (2009). “Graphic Design Applications in Visual Images For Indoor

Design” Procedia - Social and Behavioral Sciences, Sayı: 1, Sayfa: 2879-2880.

ORLICH. (2006). Teaching Strategies: A Guide To Effective Instruction, D.C Health Comp., USA.

SAMARA,T. (2007). Design Elements, A Graphic Style Manual, Rockport Publishing, USA.

GORDON, B&M.(2005). Digital Graphic Design, New Edition,

Thames&Hudson, London. SENEMOĞLU, N. (1997). Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Ertem Matbaacılık, Ankara. Resimler

Resim http://www.scratchinginfo.net/30-pictogram-dingbat-fonts/ http://nicolekaramallakis.wordpress.com/category/history-of-visual-communications/ Resim Elif Ergen kişisel arşiv. Resim Elif Ergen kişisel arşiv.
-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr