MUHALİF BİR SANATÇI KİMLİĞİ: ŞENOL YOROZLU

Zeki Umay
1.507 400

Öz


Sanatçılar, sanatın enerjisine, direniş geleneğine ve kendilerine kalan mirasa sahip çıkmış, içinde yaşadıkları kültürün önemli temsilcileridir. Onlar toplum içerisinde yer alan bireylere hatırlatmalarda bulunur, olaylara ve alışkanlıklara eleştirel bakabilmenin örneklerini üretimlerine aktarırken kendi bakış açılarını da ortaya koyarlar.Bu eylem biçimi sanatçıyı, içinde yaşadığı çağın belgelerini toplaması, tek bir bakış açısı yerine farklı bakış açılarını değerlendirerek çalışmalarını ortaya koyması nedeniyle, yaşadığı dönemin tanığı haline getirir. Şenol Yorozlu, bir sanatçı olarak benzer sorumluluk bilinciyle çalışmalarını ortaya koymakta bu tavrıyla günceli sorgulamakta, bize olağanmış gibi gösterilmek istenen doğallığı bozarak hayatın bu olağan görüntüsüne karşı koymaktadır.


Tam metin:

37-42 PDF


-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr