SANAT YAPITLARININ NASIL ANLAMLANDIRILDIĞI VE İZLEYİCİYLE İLETİŞİMİNE DAİR BİR İNCELEME

Ahmet Kürşad ALBAYRAK
1.715 693

Öz


 Bir sanat yapıtı, takipçisine kendisini açmak istediğinde nasıl anlamlandırıldığını bir şekilde hissettirir. Bu hissediş birtakım değerlendirmeler ve sistemler dahilinde şekillenir ya da günyüzüne çıkar. Çünkü sanat yapıtını üreten sanatçı da, sanat takipçisi de resmetmeye, yazmaya ve üretmeye meyillidir. Bu yazı, görsel sanatlar yoluyla farklı sanatçıların eserlerine ilişkin yorumlar ortaya koyarak sanatın nasıl anlamlandırıldığına dair bir vizör oluşturma gayretindedir. Sanat eserini üreten kişinin nelerden etkilendiği, hangi zamana veya faktörlere bağlı olarak eserini oluşturduğu da önem arzetmektedir. Bir sanat eserinin algılanma süreci sanatçının kendini okumaya, seyahat etmeye, araştırmaya yönlendirmesi kadar izleyicinin de bu donanımların farkında olmasıyla özümsenir. İşte burada bir iletişim doğar. Bu iletişimde bilgi akışının hangi göstergeler, izler ya da dinamiklerle zenginleştiği, çalışmanın nasıl okunması ya da algılanması gerektiğine dair ipuçları vermektedir. 


Tam metin:

11-22 PDF


-------------------------------------------------------------------------------------

*ERCİYES SANAT DERGİSİ / e-ISSN: 2148-533X

T.C. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Melikgazi - KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66 - 47800
Fax: 0 352 437 55 82
E-posta: gse-dergi@erciyes.edu.tr